Disclaimer

Website
De informatie die door SpectraCam op deze website wordt geplaatst, wordt met zorg en aandacht onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. SpectraCam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website www.spectracam.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door SpectraCam worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van SpectraCam. Daarnaast geeft SpectraCam geen garantie en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databank rechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten, voor zover niet anders aangegeven, bij SpectraCam en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud van deze site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SpectraCam.